รหัสเทอร์โบ

รหัสเทอร์โบ (1993) เป็นรหัสช่องสัญญาณที่ถูกคิดค้นโดยนักวิจัย 3 ท่านคือ Claude Berrou, Alain Glavieux และ Punya Thitimajshima ซึ่งหรือคือ ดร.ปัญญา ฐิติมัฌชิมา อดีตอาจารย์วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นนักวิจัยชาวไทยนั่นเอง

Claude Berrou
Alain Glavieux
Punya Thitimajshima

จุดเด่นของรหัสเทอร์โบ ทำงานได้ดีแม้ว่าช่องสัญญาณมีค่า SNR ต่ำ รวมถึงสมารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ดี และมีสมรรถนะเข้าใกล้ขีดจํากัดของแชนนอน โดยอาศัยกระบวนการเข้าและถอดรหัส ที่ไม่ซับซ้อนรหัสเทอร์โบสามารถประยุกต์ใช้ในหลายๆ แอพพลิเคชัน เช่น ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่สาม (3G) และสี่ (4G)ซึ่งได้นํารหัสเทอร์โบมาใช้เป็นมาตรฐานสําหรับการติดต่อส่ือสารระหว่าง สถานีฐานและเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่เป็นต้น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *