การสแครมบลิง CRC

เวกเตอร์ \(\mathbf{c}\) จากกระบวนการก่อนจะถูกสแครมบลิง ซึ่งจะถูกใช้งานในการทำ (blind detection หรือ blind decoding) ของการส่งข้อมูลระหว่าง radio access network (RAN) และอุปกรณ์ผู้ใช้งาน (user equipment: UE) ในการส่งข้อมูลควบคุมผ่านช่องสัญญาณ DCI อุปกรณ์ฝั่ง RAN จะไม่มีการใส่ข้อมูลส่วนหัว (header) ในการระบุตัวตนของอุปกรณ์ผู้ใช้งาน แต่จะทำการสแครมบลิงรหัสเฉพาะตัวที่ตรงกับรหัสเฉพาะตัวของอุปกรณ์ผู้ใช้ที่ต้องการสื่อสาร จากนั้นอุปกรณ์ RAN จะส่งข้อมูลในลักษณะออกอากาศให้อุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยรอบ จากนั้นอุปกรณ์ผู้ใช้งานจะทำการถอดรหัสของข้อมูล blind detection การสแครมบลิงจะทำให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับอุปกรณ์ผู้ใช้งานมีโอกาสถอดรหัสผิดสูง และข้อมูลที่ตรงกับอุปกรณ์ผู้ใช้งานสามารถถอดรหัสถูกต้องและสามารถรับข้อมูลได้ ซึ่งรหัสเฉพาะดังกล่าวจะถูกกำหนดโดย radio network temporary identifier (RNTI) เทคนิค blind detections ดังกล่าวมีการใช้งานตั้งแต่มาตรฐาน 4G กรณีช่องสัญญาณ DCI ที่มีการเข้ารหัส CRC 24 บิต \(\mathbf{c}_{{A+8}}^{{A+L-1}}\) (บิต CRC  16 บิตท้ายสุด) จะถูกสแครมบลิงด้วยบิต RNTI ความยาวที่เท่ากัน 16 บิต ซึ่งบิต RNTI จะถูกเลือกจากประเภทของช่องสัญญาณและประเภทหน้าที่ของข้อมูล สำหรับช่องสัญญาณ BCH และ UCI กระบวนการนี้จะไม่ทำงานเวกเตอร์  จะผ่านไปยังกระบวนการแทรกสลับ CRC ถัดไป