วิดีโอเผยแพร่ความรู้

การเข้ารหัส LDPC

อยู่ในระหว่างการจัดทำ . . .

การเข้ารหัส Polar

อยู่ในระหว่างการจัดทำ . . .

การเข้ารหัสช่องสัญญาณในการสือสารไร้สายยุค 5G

อยู่ในระหว่างการจัดทำ . . .